Sponsorer


Medicinska Föreningen i Stockholm är Karolinska Institutets största studentkår. MF övervakar alla utbildningar på KI och säkerställer att de håller en hög standard och att samtliga studenter blir väl omhändetagna. Vi har studentrepresentanter i de flesta beslutsfattande organ på KI. Vi är även representerade i Stockholms Studentkårers Centralorganisation, (SSCO) vars syfte är att påverka politikerna som kan besluta om frågor som gör situationen bättre för huvudstadens studenter. Vi syssla inte bara med politik. Vi älskar också att sätta guldkant på tillvaron för våra studenter! Därför anordrnar vi alla möjliga fester, baler, pubar och idrottsevenemang samt allt annat som vi gör för att bidra till ett socialt liv på campus!

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet Studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik.