Biljetter

Vårens spex är över, men nu i höst drar det igång för systerspexet Flix! Alla är välkomna till att hjälpa till med produktionen!

För frågor rörande biljettförsäljning, såsom återbud, återköp, reservation av vänspex, etc. kontakta info.corpus.karrolina@gmail.com